About Piqqer

Vår affärsidé

Piqqers affärsidé är att förenkla inköp och försäljningsprocessen inom B2B.

Det kan låta som en kliché, men vi är till för att underlätta din vardag, detta oavsett om ni är en tandvårdsklinik, återförsäljare eller tillverkare inom dentalbranschen.

Bakgrund

I juli 2017 tog vi det första spadtaget efter att ha varit i dentalbranschen i drygt 8 år hos en av de större återförsäljarna i Norden. I rollerna som Försäljningschef/Affärsområdeschef samt IT & Supportchef har vi fått en mycket god kännedom om vilka utmaningar som finns i branschen i alla led. Denna kännedom har sedan legat till grund för Piqqers affärsidé.

I alla led finns det utmaningar i vardagen.

Tillverkaren har sina funderingar kring produktion, utveckling av nya produkter & tjänster, samt hur ska man nå ut till fler användare.

Återförsäljarna sitter och funderar på vilket sortiment man ska erbjuda kunderna och hur man blir valbar när väl kliniken skall genomföra sitt inköp eller investering. Fokus ligger många gånger på den egna webshopen, säljorganisation och andra inåtriktade aktiviteter, ”Man ser inte skogen för alla träd”

För en klinik är utmaningarna bl.a. onödigt hög tidsåtgång till inköpsprocessen, svårt att göra jämförelser, samt komplexa rabattupplägg som försvårar en direkt nettojämförelse. Dessutom volymkrav i samband med rabattavtal.

Så vi ställde oss frågan – Hur kan vi göra det enklare i alla led? Tandvårdsklinik – Återförsäljare – Tillverkare?

2024

I princip så är det ingen större skillnad på dagens behov än för 500 år sedan. Den största skillnaden är att marknadsplatsen idag är digital och tillgänglig 24/7. Som begrepp är fortfarande marknadsplatsen i särklass den mest transparenta mötesplatsen för handel. Det är här man som kund får en samlad bild av sin bransch. Man är dessutom med och säkerställer att det råder en sund och hållbar konkurrenssituation på marknaden.

På en marknadsplats kan man som kund låta det faktiska behovet styra sina inköp. Istället för att binda upp sig till ett synes attraktivt rabattavtal med tillhörande volymkrav, så är det betydligt smartare att utnyttja de naturliga marknadskrafterna som uppstår på en marknadsplats. I direkta jämförelser så är det en stor skillnad på vad marknadskrafterna kan generera för villkor i jämförelse med traditionella rabattavtal. En av de bästa fördelarna att välja en marknadsplats istället för ett statiskt avtal är att du är fri och kan välja vilken återförsäljare du vill, när du vill, och dessutom få bättre villkor.

Idag är man som privatperson van att använda diverse olika tjänster i sin vardag. Detta oavsett om det gäller att boka en resa, restaurangbesök eller bara lyssna på musik. Dessa tjänster använder man enbart för att de fyller en riktigt bra funktion och man vill använda dem. Ingen av dessa tjänster bygger sin verksamhet på att binda upp kunderna via långa avtal m.m. Allt bygger på en hög och jämn leverans och att kunden/konsumenten själv väljer att köpa, utan tvång.

Vad erbjuder vi dig?

Vi erbjuder tandvårdsgrupper och medlemsorganisationer en egenprofilerad inköpsplattform.

Genom att visualisera produkter och tjänster, möjliggör vi affärer mellan återförsäljare och slutkund på ett så transparent och effektivt sätt som möjligt för alla parter. Detta genom en modern branschspecifik B2B digital handelsplattform.

Välkommen önskar vännerna på Piqqer!